Babí léto končí, začíná „survivalové“ počasí

17. ročník Summer Survivalu započal. Účastníky letošního mistrovství přivítal při slavnostním zahájení náčelník štábu Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovník gšt. Ing. Jaroslav Medek. Popřál všem do závodu mnoho štěstí a sil. Budou ho potřebovat.

Zatímco při první disciplíně s názvem Pneu kroket počasí ještě přálo, během noci začalo vydatně pršet a déšť ustával až druhý den navečer. Aby to soutěžící měli ještě těžší, připravili jim organizátoři nepříjemné překvapení. Po příjezdu do místa prvního bivaku všem odebrali jejich batohy a přidělili každému družstvu vak s jedním spacákem, jednou karimatkou, celtou a základními prostředky pro přežití a orientaci. O komfortním spaní nemohla být řeč.

Co se týká první disciplíny Pneu kroket, úkolem bylo co nejrychleji házením dopravit pneumatiku po určené trase a přes určené branky. Jelikož se soutěžící museli při házení pravidelně střídat, další mohl s pneumatikou manipulovat až po jejím zastavení. Některé branky byly umístěny ve svahu a nejčastěji bylo slyšet slovo „Stůj!“ či „Halt!“ u německy mluvících družstev. Pneumatika velmi často nabrala ze svahu rychlost a utekla o desítky metrů nežádoucím směrem.

Druhý den po dlouhé noci v dešti čekala družstva první pěší etapa a čtyři disciplíny. Lezení na věži v kempu Baldovec, při kterém družstvo celou cestu s sebou vynášelo žebřík, jenž potřebovali na horizontální přechod posledního úseku věže, plavání pod vodou pod převrácený člun, ve kterém soutěžící nalezli souřadnice dalšího bodu etapy, střelba z paintballových zbraní na 30 postupně objevujících se terčů a poslední disciplína z oblasti výsadkové přípravy, kdy úkolem bylo spustit se po shozeném záložním padáku a následně ze stromu zachránit zraněného čtvrtého člena výsadku.

V cíli etapy čekala soutěžící zasloužená odměna v podobě vrácení jejich batohů.

Autor: kpt. Mgr. Dušan Nečas