Už zase do vody?

Přes očividnou únavu soutěžících a navzdory přidané zátěži dokázala téměř všechna družstva najít v sobě další síly a zdolat 21 km dlouhý noční přesun v čase od 3 a půl do 5 hodin. Pouze družstvo 44. lmopr B si po zdravotních komplikacích zavolalo pro transport a z dalších bojů odstoupilo. Bohužel větší část družstev nedodržela zadání pro přesun a za tento úkol byla penalizována.

Po krátkém spánku v cíli zahájilo družstvo 7th MB  první disciplínu čtvrtého dne soutěže. Střelba z pistole na pohyblivý terč prověřila nejen přesné míření, ale i postřeh a rychlost střelby. Po dokončení byla družstva převezena do Smetanových sadů ve Vyškově, kde plnila poslední tři úkoly soutěže. Záchrana zraněného z korby nákladního vozidla, které uvízlo v minovém poli, vztyčení a ukotvení sloupu, na jehož vrchol se musel jeden z členů družstva postavit a nakonec tlačení těžkého předmětu po dně bazénu na vzdálenost 50 metrů. Spolu s plaváním ze druhého dne se zřejmě mrznutí v ledové vodě stane charakteristickým znakem letošního Survivalu.

Autor: kpt. Mgr. Dušan Nečas