Závod nabírá obrátky

21:30. Poslední družstvo dorazilo do cíle druhé pěší etapy a třetí soutěžní den mistrovství je dokončen. Závodníky čeká zasloužený odpočinek. Po dvou dnech mají v nohách přes 40 kilometrů pěších přesunů a běhání v rámci dnešní disciplíny Rádiový orientační běh. Při ní jeden z členů družstva navigoval své dva kolegy pomocí vysílačky na body, které měl ve své mapě vyznačeny jen on. Ne všem družstvům se s tímto úkolem podařilo úspěšně vypořádat.

Další disciplínou v etapě bylo hledání kartiček s kódem jen s pomocí daného azimutu a vzdálenosti. Kód z připravené kartičky si musel každý zapamatovat a v cíli zakreslit rozhodčímu do připravené tabulky. Následovala disciplína Tři zbraně. Při ní museli soutěžící pomocí polní lopatky přesekat konopné lano, uvolnit na něm navlečený klíč a jím odemknout bednu s uloženými zbraněmi – noži, hvězdicemi a sekyrami, jimiž se pak snažili co nejpřesněji zasáhnout terč.

Poslední disciplínou druhé etapy byl Skok do sítě. Síť byla zavěšena v jeskyni Kostelík, do které se soutěžící dostali vylezením po barmském mostě, žebřících zavěšených na skalní stěně a průchodem ve skále. Na konci průchodu skákali z „kazatelny“ do sítě. Bohužel jednomu členu družstva se nepodařilo překonat strach ze skoku a jeho tým tak tuto disciplínu nesplnil.

Po třetím dnu jsou v soutěži stále všechna družstva, i když na některých soutěžících jsou již vidět známky únavy a opotřebení pohybového aparátu.

 

Autor: kpt. Mgr. Dušan Nečas